TAISYKLĖS
Užsienio kalbų programa (II-oji programa)
 1. Projektą vykdysime: 2024 m. kovo 19-20 dienomis.
 2. Paraiškų lauksime iki: 2024 m. kovo 19 d. (imtinai).
 3. Užduotis skelbsime: kovo 19 d. 7:30 val.
 4. Užduočių atlikimo laikas iki: kovo 20 d. 16:00 val.

 

 

 

Lietuvių kalbos programa (I-oji programa)
 1. Projektą vykdysime: 2024 m. kovo 6-7 dienomis.
 2. Paraiškų lauksime iki: 2024 m. kovo 6 d. (imtinai).
 3. Užduotis skelbsime: kovo 6 d. 7:30 val.
 4. Užduočių atlikimo laikas iki: kovo 7 d. 16:00 val.

 

 

 

SVARBU: šiais metais užduotys elektroniniu paštu siunčiamos nebus. Jas galėsite matyti svetainėje www.vkif.lt, projekto vykdymo metu įvedę mokyklos pavadinimą ir Paraiškos ID. Esant reikalui jas galėsite atsispausdinti. Maloniai prašome atsižvelgti į užduočių paskelbimo laiką planuojant projekto vykdymą savo mokykloje.

 

REGISTRACIJOS EIGA
 1. Dalyvis ar už projekto vykdymą savo mokykloje atsakingas mokytojas(-ai) užsiregistruoja svetainėje vkif.lt ir prisijungia prie savo asmeninės paskyros per skiltį – mano VKIF.
 2. Prisijungus prie asmeninės paskyros galima teikti paraišką(-as) dalyvauti projekte Kalbų Kengūra bei kituose VKIF projektuose. Galimų teikti paraiškų kiekis nėra ribojamas. Lietuvių kalbos (I-oji programa) ir užsienio kalbų (II-oji programa) kengūroms teikiamos dvi atskiros paraiškos.
 3. Kiekvienai užpildytai paraiškai bus priskirtas unikalus Paraiškos ID numeris, kurį matysite asmeninėje paskyroje, bendrame paraiškų sąraše.
 4. Jums taip pat išsiųsime elektroninį laišką su visa paraiškos informacija, Paraiškos ID ir patvirtinimu, kad paraiška priimta.
 5. Užpildytas paraiškas galėsite koreguoti prisijungę prie asmeninės paskyros (I-oji programa iki kovo 8 d., II-oji programa iki kovo 15 d. imtinai).

 

 

 

 

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA
 1. Pasirinkite iš sąrašo:
 • projekto pavadinimą,
 • mokyklos pavadinimą,
 1. Į teksto eilutes įrašykite:
 • dalyvaujančių mokinių skaičių,
 • atsakingo mokytojo (darbo vadovo) vardą ir pavardę,
 • projekto vykdytojų vardinį sąrašą (jei registruojami keli projektų vykdytojai)
 • adresą su pašto kodu, kuriuo pageidaujate gauti raštus ir kitus apdovanojimus,
 • mokestinio pavedimo datą,
 • jeigu padėkos raštus, diplomus, vykdytojų pažymėjimus pageidaujate gauti tik elektroniniu formatu (PDF), pažymėkite sutikimo varnelę

 

MOKĖJIMAS Vieno dalyvio mokestis – 5 €.

Gavėjas – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

b/s LT41 7044 0600 0109 3617

AB SEB bankas, kodas 70440

SVARBU: mokėjimo paskirtyje įrašykite datą ir savo įstaigos pavadinimą.

* Atsiradus papildomam dalyvių kiekiui, prašytume koreguoti pateiktą paraišką ir mokėjimą atlikti įprasta tvarka.

** Esant reikalui, 5% bendros dalyvių mokesčių sumos prašome panaudoti projekto administravimo ar kitoms konkurso vykdymo reikmėms.

 

 

 

 

 

 

KALBŲ KENGŪROS TAISYKLĖS
 1. 2024 metų projektas sudarytas iš dviejų programų: lietuvių kalbos (I -oji programa) ir užsienio kalbų (II -oji programa: anglų, prancūzų, rusų, vokiečių).
 2. Visomis minėtomis kalbomis kiekvienam lygiui pateikiama po 40 klausimų (užduočių). Kiekvienam klausimui siūlomi 5 atsakymai, tačiau tik vienas yra teisingas.

Pavyzdys:
Žodis „strykt“ yra:
A) veiksmažodis   B) būdinys   C) šauktukas   D) jaustukas   E) ištiktukas
Teisingas atsakymas –  E.

Jeigu pasitaikytų du teisingi atsakymai, užtenka pažymėti vieną teisingą variantą.

 1. Užsienio kalbų lygiai skirstomi klasių ir mokymosi metų pagrindu:
  Šis paskirstymas siūlomas tiems moksleiviams, kuriems pasirenkama kalba yra pirmoji ir pagal standartą jos pradedama mokytis 2 klasėje.

I lygis – antrieji ir tretieji  mokymosi metai (rekomenduojama trečiokams ir ketvirtokams),
II lygis – ketvirtieji ir penktieji mokymosi metai (rekomenduojama penktokams ir šeštokams),
III lygis – šeštieji ir septintieji mokymosi metai (rekomenduojama septintokams ir aštuntokams),
IV lygis – aštuntieji ir devintieji mokymosi metai (rekomenduojama devintokams ir dešimtokams),
V lygis – dešimtieji ir vienuoliktieji mokymosi metai (rekomenduojama vienuoliktokams ir dvyliktokams).

Pastaba :  jeigu konkrečios kalbos pradėjote mokytis 4, 5, 6 ar kitoje aukštesnėje klasėje, vadovaukitės kalbos mokymosi metais, neatsižvelgdami į kitas rekomendacijas. Jeigu jūs užsienio kalbos mokotės pirmus metus, galimybę įveikti užduotis pasitikrinkite pagal praėjusių metų užduotis.

 1. Lietuvių kalbos lygiai skirstomi pagal mokymosi metus ir klases.
  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lietuvių kalbos programoje, skirtingai negu užsienio, antrokams skiriamas atskiras I-as lygis.

I lygis – antrieji  mokymosi metai ( 2 klasė),
II lygis – tretieji ir ketvirtieji mokymosi metai ( 3 ir 4 klasės),
III lygis – penktieji ir šeštieji mokymosi metai ( 5 ir 6 klasės),
IV lygis – septintieji ir aštuntieji mokymosi metai ( 7 ir 8 klasės),
V lygis – devintieji ir dešimtieji mokymosi metai ( 9 ir 10 klasės),
VI lygis – vienuoliktieji ir dvyliktieji mokymosi metai ( 11 ir 12 klasės).

 1. Visų 40-ies klausimų vertė paskirstoma taip:

Klausimų numeriai

Skiriami taškai už vieną atsakymą

1 – 10

3

11 – 20

4

21 – 30

5

31 – 40

4

 

 1. Informacinę Dalyvio kortelės dalį moksleivis užpildo prieš atlikdamas užduotis.
 2. Moksleivis turi 60 minučių užduotims atlikti.

 

 

 

 

 

ELEKTRONINIS VYKDYMAS:

Projekto vykdytojas(-ai) dalyviams pateikia Paraiškos ID, kuris leis užduotis atlikti tiesiogiai kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar mobiliojo telefono naršyklės lange (būtina interneto prieiga). Visą projekto vykdymo laiką visų lygių užduotys bus pasiekiamos mūsų tinklapyje vkif.lt/kalbu-kengura, jas dalyviai galės atlikti nurodę savo mokyklos pavadinimą ir Paraiškos ID numerį ir baigti pildyti informacinę kortelės dalį. Užduotis atliekant elektroniniu būdu, elektroninė versija išsaugoma automatiškai ir projekto dalyviui nieko papildomai siųsti nereikia. Užduočių pabaigoje paspaudus PATEIKTI toliau atsakymų keisti negalėsite. Atlikus užduotis galima saugiai uždaryti naršyklės langą.

SVARBU: užduotis atliekant elektroniniu būdu iš anksto informuokite moksleivius apie jiems skirtą užduočių lygį.

 

 

KLASIKINIS VYKDYMAS:

Mokyklose projekto vykdytojas(-ai) atspausdina reikiamą užduočių kiekį kartu su Dalyvio kortelėmis bei įteikia jas dalyviams. Dalyvio kortelė, skirta spausdinimui, talpinama mūsų tinklapyje adresu vkif.lt/kalbu-kengura

Spausdinamų Dalyvio kortelių informacinę dalį galite užpildyti iš anksto, o pažymėję užduočių atsakymus kortelėse, įteikti jas mokytojui, stebinčiam darbo eigą. Siųsti reikia tik Dalyvio korteles. Siūlome šiuos pateikimo būdus: skenuotas – el. paštu kkengura@vkif.lt (el. laiško temoje būtina nurodyti mokyklos pavadinimą), Lietuvos paštu – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondui,  J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 03224. Esant reikalui – atnešti nurodytu adresu.

 

 

 

 

 

REZULTATAI IR APDOVANOJIMAI
 1. Rezultatai, dalyvių sąrašai ir surinktų taškų kiekiai bus išsiųsti nurodytu el. p. adresu, taip pat matomi prisijungus prie asmeninės paskyros VKIF svetainėje.
 2. Projekto dalyviams bus skiriamos padėkos, nugalėtojams – diplomai, mokytojams, darbo vadovams – projekto vykdytojo pažymėjimai. Sėkmingiausiai projekte dalyvavę moksleiviai bus kviečiami į Lyderių turą.

 

KONTAKTAI

Norėdami pasiteirauti rašykite adresu kkengura@vkif.lt, būtinai nurodydami savo tel. numerį tam, kad susiklosčius neatidėliotinai situacijai, projekto konsultantai galėtų su Jumis susisiekti.

 

Apie tolesnę projekto eigą informuosime tinklapyje vkif.lt

Linkime sėkmės!

Projekto organizatoriai

 

 

Spausdinti visą informaciją apie projektą