Vertimų ir iliustracijų projektas

Siųsti iliustraciją (png, gif arba jpeg formatu):


Dailininko anketa:
1) Švietimo įstaiga (mokykla):
2) Dailininko (-ės) vardas, pavardė:
3) Darbo vadovo (mokytojo) vardas ir pavardė:
4) Iliustruojamo teksto pavadinimas (lietuvių kalba):
5) Dailininko (-ės) klasė/kursas:
6) Dailininko (-ės) amžius:Visa projekto "Tavo žvilgsnis" informacija