Instrukcija apie „Gamtos Kengūra 2020“ vykdymo eigą:

 1. Gegužės 12 d. mokykloje atsakingas už projekto vykdymą asmuo į savo el. pašto dėžutę gaus moksleiviams skirtus unikalius prisijungimo kodus. Atkreipiame dėmesį, jog šis kodas leis pasiekti visų lygių elektronines užduotis. Pateikiame rekomenduojamą užduočių lygį pagal klases:
  I lygis – 2 klasė
  II lygis – 3 ir 4 klasės
  III lygis – 5 ir 6 klasės
  IV lygis – 7 ir 8 klasės
  V lygis –  9 ir 10 klasės
  VI lygis – 11 ir 12 klasės
 2. Gegužės 13 d. projekto vykdytojas šiuos kodus išsiuntinėja dalyviams. Taip pat informuoja moksleivį apie jam priklausantį užduočių lygį ir tiesioginę elektroninių užduočių talpinimo nuorodą: vkif.lt/gamta
 3. Gegužės 14-15 d. adresu http://www.vkif.lt/gamta/ moksleivis pasirenka jam priklausantį užduočių lygį ir prisijungia su mokytojo jam suteiktu prisijungimo kodu. Užpildžius dalyvio kortelę ir paspaudus Į PRIEKĮ pradedamas skaičiuoti laikas. Vėluojančių dalyvių darbai bus išsaugomi, tačiau ženkliai viršijus užduočių atlikimui skirtą 60 minučių laiko ribą darbas gali būti neįskaitytas.
 4. Moksleivis po kiekvienu klausimu pažymi po vieną teisingą atsakymą. Atsakęs į visus 40 klausimų ir paspaudęs PATEIKTI gali saugiai uždaryti naršyklės langą/skirtuką.