Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas | Tel.: +370 698 82445, +370 618 89503, 8(5) 252 66 84|pastas@vkif.lt
Tavo Žvilgsnis2024-03-22T17:21:09+02:00

Informacija dėl VKIF 2024 m. projektų rezultatų paskelbimo

Jau paskelbėme 2024 metų VKIF kengūros projektų Kalbų Kengūra,  Gamtos kengūra,  Istorijos kengūra ir Geografijos kengūra  bei vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo Žvilgsnis” rezultatus.

Už projekto vykdymą atsakingi mokytojai, tėveliai ar savarankiškai paraiškas teikę dalyviai su rezultatais susipažinti gali prisijungę prie savo asmeninės paskyros skiltyje Mano VKIF.

Elektroninės raštų versijos savarankiškam spausdinimui (skiltyje Mano VKIF) bus patalpintos vėliau.

Popierinės raštų versijos jus pasieks gegužės mėn.

Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją.

TAISYKLĖS

VYKDYMO LAIKAS

 1. Paraiškų lauksime iki 2024-01-29 (imtinai).
 2. Tekstus fondo tinklalapyje vkif.lt/tavo-zvilgsnis skelbsime 2024-01-18.
 3. Darbus atlikti (išversti ir iliustruoti) prašytume iki 2024-03-18.

PROJEKTO TAISYKLĖS

 1. Projekte gali dalyvauti 4-12 klasių moksleiviai, taip pat studentai.
 2. Dalyviai gali versti iš anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbų į lietuvių kalbą.
 3. Vertėjai gali dalyvauti dviejų (arba daugiau) kalbų programose, t.y. versti iš dviejų ar daugiau kalbų.
 4. Visomis kalbomis bus pateikta po 6 skirtingų lygių trumpuosius tekstus ir po vieną ilgąjį tekstą (iš viso 28 tekstai), todėl kiekvienas galės pasirinkti tekstą pagal savo galimybes. Projekto dalyviai taip pat gali pasirinkti tekstą savarankiškai (keleto puslapių straipsnį, apsakymą, apysaką ar jų ištrauką). Šiuo atveju vertėjas privalės pateikti ir originalų tekstą užsienio kalba.
 5. Mokinys, projekto dalyvis, turi galimybę išversti visus šešis pateiktus trumpuosius tekstus. Sėkmingai atlikęs darbą, projekto dalyvis tampa nugalėtoju ir gauna ilgojo teksto vertėjo diplomą, t.y. sėkmingas visų šešių tekstų vertimas yra vertinamas kaip vieno ilgojo teksto vertimas. Šešių tekstų vertimas įgauna svarbios reikšmės, kadangi atsiranda galimybė analizuoti ir versti skirtingų stilių tekstus.
 6. Pasirenkant tekstą rekomenduojame jį aptarti su mokytoju, darbo vadovu.
 7. Bet kuris verčiamas tekstas gali būti iliustruojamas. Iliustruotojai pasirenka tekstą ar daugiau. Iliustracijų technika ir formatas gali būti įvairūs. Kūrinį iliustruoti gali patys vertėjai arba siūlo tą darbą atlikti kitam iliustruotojui, kitaip tariant, vertėjai ir iliustruotojai gali būti skirtingi asmenys.
 8. Visi projekto dalyviai registruojasi įprasta tvarka (mokyklos teikiamoje bendroje paraiškoje arba savarankiškai pildydamas paraišką).
 9. Atliekami darbai, tiek iliustracijos, tiek vertimai, negali būti kolektyviniai.
 10. Detalią vykdymo instrukciją pateiksime drauge su tekstais.

REGISTRACIJOS EIGA

 1. Dalyvis ar už projekto vykdymą savo mokykloje atsakingas mokytojas(-ai) užsiregistruoja svetainėje vkif.lt ir prisijungia prie savo asmeninės paskyros per skiltį – Mano VKIF.
 2. Prisijungus prie asmeninės paskyros galima teikti paraišką(-as) dalyvauti projekte „Tavo Žvilgsnis“ bei kituose VKIF projektuose. Galimų teikti paraiškų kiekis nėra ribojamas. Iliustracijų ir vertimų programoms teikiamos dvi atskiros paraiškos.
 3. Kiekvienai užpildytai paraiškai bus priskirtas unikalus Paraiškos ID numeris, kurį matysite asmeninėje paskyroje, bendrame paraiškų sąraše.
 4. Jums taip pat išsiųsime elektroninį laišką su visa paraiškos informacija, Paraiškos ID ir patvirtinimu, kad paraiška priimta.
 5. Užpildytas paraiškas galėsite koreguoti prisijungę prie asmeninės paskyros iki sausio 30 d. (imtinai).

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 1. Pasirinkite iš sąrašo:
  • projekto pavadinimą,
  • mokyklos pavadinimą,
 1. Į teksto eilutes įrašykite:
  • dalyvaujančių mokinių skaičių,
  • atsakingo mokytojo (darbo vadovo) vardą ir pavardę,
  • projekto vykdytojų vardinį sąrašą (jei registruojami keli projektų vykdytojai)
  • elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidaujate gauti rezultatus,
  • mokestinio pavedimo datą,
  • jeigu padėkos raštus, diplomus, vykdytojų pažymėjimus pageidaujate gauti tik elektroniniu formatu (PDF), pažymėkite sutikimo varnelę

MOKĖJIMAS
Vieno dalyvio mokestis – 5 €.
Jeigu tas pats dalyvis yra ir vertėjas, ir iliustruotojas, tai mokestis yra 10 €.

Gavėjas – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
b/s LT41 7044 0600 0109 3617
AB SEB bankas, kodas 70440

SVARBU: mokėjimo paskirtyje įrašykite datą ir savo įstaigos pavadinimą.

* Atsiradus papildomam dalyvių kiekiui, prašytume koreguoti pateiktą paraišką ir mokėjimą atlikti įprasta tvarka.
** Esant reikalui, 5% bendros dalyvių mokesčių sumos prašome panaudoti projekto administravimo ar kitoms konkurso vykdymo reikmėms.

REZULTATAI IR APDOVANOJIMAI

 1. Rezultatus planuojame skelbti 2024 m. gegužės mėnesį.
 2. Projekto dalyviams bus skiriamos padėkos, nugalėtojams – diplomai, mokytojams, darbo vadovams – projekto vykdytojo pažymėjimai. Geriausi autoriniai darbai bus publikuojami elektroniniame projekto „Tavo žvilgsnis“ kūrybos almanache. Esant jau palankiai situacijai, vėl atnaujinsime keliones ir kviesime dalyvauti nuolatinius projekto dalyvius, pasiekusius geriausių rezultatų.

KONTAKTAI IR INFORMACIJA

Norime priminti visiems projektų dalyviams, jog mūsų svetainėje bus nuolat papildoma informacija apie 2024 m. vykdomus projektus bei 2023 m. projektų tęsinius. Maloniai kviečiame sekti mūsų informaciją.

Norėdami pasiteirauti, rašykite adresu zvilgsnis@vkif.lt, būtinai nurodydami savo tel. numerį tam, kad susiklosčius neatidėliotinai situacijai, projekto konsultantai galėtų su Jumis susisiekti.

Apie tolesnę projekto eigą informuosime tinklapyje vkif.lt


Linkime sėkmės !

Projekto organizatoriai

Go to Top